PROGRAME DE PREGĂTIRE UNIVERSITARĂ AVANSATĂ

Cursuri obligatorii pentru doctoranzii admişi în anul 2016, în semestrul II al  anului universitar 2017-2018

Nr.
crt.

Denumirea cursului

Titular curs

Nr. ore

Nr.
credite

1.

Izvoarele istorice. Metode de abordare

Prof.dr. Nicolae Edroiu

CS I dr. Susana Andea

4(2C+2S)

15

2.

Interdisciplinaritate în cercetarea istorică

CSI dr. Lucian Nastasă-Kovács

4(2C+2S)

15

3.

Relaţii internaţionale contemporane

Prof.univ.dr. Vasile Puşcaş

4(2C+2S)

15

4.

Instituţii moderne şi contemporane. Dimensiunea istoriografică românească

CSI dr. Stelian Mândruţ

4(2C+2S)

15

Cursuri obligatorii pentru doctoranzii admişi în anul 2016, în semestrul II al  anului universitar 2016-2017

Nr.
crt.

Denumirea cursului

Titular curs

Nr. ore

Nr.
credite

1.

Izvoarele istorice. Metode de abordare

Prof.dr. Nicolae Edroiu

4(2C+2S)

15

2.

Interdisciplinaritate în cercetarea istorică

CSI dr. Lucian Nastasă-Kovács

4(2C+2S)

15

3.

Relaţii internaţionale contemporane

Prof.univ.dr. Vasile Puşcaş

4(2C+2S)

15

4.

Instituţii moderne şi contemporane. Dimensiunea istoriografică românească

CSI dr. Stelian Mândruţ

4(2C+2S)

15

Cursuri obligatorii pentru doctoranzii admişi în anul 2015, în semestrul II al  anului universitar 2015-2016

Nr.
crt.

Denumirea cursului

Titular curs

Nr. ore

Nr.
credite

1.

Izvoarele istorice. Metode de abordare

Prof.dr. Nicolae Edroiu

4(2C+2S)

15

2.

Interdisciplinaritate în cercetarea istorică

CSI dr. Lucian Nastasă-Kovács

4(2C+2S)

15

3.

Relaţii internaţionale contemporane

Prof.univ.dr. Vasile Puşcaş

4(2C+2S)

15

4.

Instituţii moderne şi contemporane. Dimensiunea istoriografică românească

CSI dr. Stelian Mândruţ

4(2C+2S)

15

Cursuri obligatorii pentru doctoranzii admişi în anul 2014, în semestrul II al  anului universitar 2014-2015

Nr.
crt.

Denumirea cursului

Titular curs

Nr. ore

Nr.
credite

1.

Izvoarele istorice. Metode de abordare

Prof.dr. Nicolae Edroiu

4(2C+2S)

15

2.

Interdisciplinaritate în cercetarea istorică

CSI dr. Lucian Nastasă-Kovács

4(2C+2S)

15

3.

Relaţii internaţionale contemporane

Prof.univ.dr. Vasile Puşcaş

4(2C+2S)

15

4.

Instituţii moderne şi contemporane. Dimensiunea istoriografică românească

CSI dr. Stelian Mândruţ

4(2C+2S)

15

Cursuri obligatorii pentru doctoranzii admişi în anul 2013, în semestrul II al  anului universitar 2013-2014

Nr.
crt.

Denumirea cursului

Titular curs

Nr. ore

Nr.
credite

1.

Izvoarele istorice. Metode de abordare

Prof.dr. Nicolae Edroiu

4(2C+2S)

15

2.

Interdisciplinaritate în cercetarea istorică

CSI dr. Lucian Nastasă-Kovács

4(2C+2S)

15

3.

Relaţii internaţionale contemporane

Prof.univ.dr. Vasile Puşcaş

4(2C+2S)

15

4.

Metodologia cercetării în istorie. Tradiţie şi modernitate

CSI dr. Gheorghe Iancu

4(2C+2S)

15

Programele analitice ale cursurilor

Izvoarele istorice. Metode de abordare

Interdisciplinaritate în cercetarea istorică

Relaţii internaţionale contemporane

Instituţii moderne şi contemporane. Dimensiunea istoriografică românească

Metodologia cercetării în istorie. Tradiţie şi modernitate