PROGRAME DE PREGĂTIRE UNIVERSITARĂ AVANSATĂ

Cursuri obligatorii pentru doctoranzii admiși în anul 2015, în semestrul II al  anului universitar 2015-2016

Nr.
crt.

Denumirea cursului

Titular curs

Nr. ore

Nr.
credite

1.

Izvoarele istorice. Metode de abordare

Prof.dr. Nicolae Edroiu

4(2C+2S)

15

2.

Interdisciplinaritate în cercetarea istorică

CSI dr. Lucian Nastasă-Kovács

4(2C+2S)

15

3.

Relații internaționale contemporane

Prof.univ.dr. Vasile Pușcaș

4(2C+2S)

15

4.

Instituții moderne și contemporane. Dimensiunea istoriografică românească

CSI dr. Stelian Mândruț

4(2C+2S)

15

Cursuri obligatorii pentru doctoranzii admiși în anul 2014, în semestrul II al  anului universitar 2014-2015

Nr.
crt.

Denumirea cursului

Titular curs

Nr. ore

Nr.
credite

1.

Izvoarele istorice. Metode de abordare

Prof.dr. Nicolae Edroiu

4(2C+2S)

15

2.

Interdisciplinaritate în cercetarea istorică

CSI dr. Lucian Nastasă-Kovács

4(2C+2S)

15

3.

Relații internaționale contemporane

Prof.univ.dr. Vasile Pușcaș

4(2C+2S)

15

4.

Instituții moderne și contemporane. Dimensiunea istoriografică românească

CSI dr. Stelian Mândruț

4(2C+2S)

15

Cursuri obligatorii pentru doctoranzii admiși în anul 2013, în semestrul II al  anului universitar 2013-2014

Nr.
crt.

Denumirea cursului

Titular curs

Nr. ore

Nr.
credite

1.

Izvoarele istorice. Metode de abordare

Prof.dr. Nicolae Edroiu

4(2C+2S)

15

2.

Interdisciplinaritate în cercetarea istorică

CSI dr. Lucian Nastasă-Kovács

4(2C+2S)

15

3.

Relații internaționale contemporane

Prof.univ.dr. Vasile Pușcaș

4(2C+2S)

15

4.

Metodologia cercetării în istorie. Tradiție și modernitate

CSI dr. Gheorghe Iancu

4(2C+2S)

15

Programele analitice ale cursurilor

Izvoarele istorice. Metode de abordare

Interdisciplinaritate în cercetarea istorică

Relații internaționale contemporane

Instituții moderne și contemporane. Dimensiunea istoriografică românească

Metodologia cercetării în istorie. Tradiție și modernitate