EXAMINĂRI ALE DOCTORANZILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE
BAZAT PE STUDII UNIVERSITARE AVANSATE


Examinările doctoranzilor Institutului (Anul I - 2016-2017)

Examinările doctoranzilor Institutului (Anul I - 2014-2015)