STUDII DOCTORALE NEFINALIZATE

 
Nr Doctorand Conducator stiintific Tema tezei Data inmatriculare An nefinalizare
1. PÎRVONI P. PETRU acad. CAMIL MUREŞANU ROLUL BISERICII DIN TRANSILVANIA ÎN LUPTA PENTRU EMANCIPAREA ROMÂNILOR ARDELENI ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA 01-Nov-06 2015
2. PLOEŞTEANU GH. MARIA cerc. şt. I dr. DUMITRU SUCIU IACOB BOLOGA. VIAŢA ŞI ACTIVITATEA 01-Nov-07 2015
3. MARA G. ANAMARIA cerc. şt. I dr. GELU NEAMŢU FRANCISC HOSSU-LONGIN ÎN VIAŢA POLITICĂ A ROMÂNILOR DIN COMITATUL HUNEDOAREI. 1881-1918 01-Nov-07 2014
4. MOLDOVAN V. ROXANA MARIA cerc. şt. I dr. GELU NEAMŢU GENERAŢIA DE LA 1848 ŞI IDEEA DACOROMANIEI 01-Oct-10 2014
5. NOANE N. DUMITRU cerc. şt. I dr. GELU NEAMŢU ÎNCERCĂRI DE ÎNŢELEGERE ROMÂNO-MAGHIARĂ ÎN TIMPUL REVOLUŢIEI ŞI RĂZBOIULUI CIVIL DE LA 1848-1849 DIN TRANSILVANIA 01-Nov-09 2014
6. PĂCURAR R. LAVINIA DELIA cerc. şt. I dr. GELU NEAMŢU A TREIA ADUNARE NAŢIONALĂ DE LA BLAJ – 15-28 SEPTEMBRIE 1848 01-Nov-09 2014
7. REVNIC C. MARIA prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU DESPRE ROLUL ÎN ECONOMIE ŞI ARTA MILITARĂ ŞI REPREZENTAREA ÎN ARTELE VIZUALE A CALULUI ÎN SECOLELE XI-XVIII 01-Nov-07 2014
8. SÂMBOTELECAN MARINEL acad. CAMIL MUREŞANU VIAŢA ŞI ACTIVITATEA EPISCOPULUI IOAN BOB (1739-1830) 01-Nov-01 2014
9. VAIA (NIDELEA) NICOLETA cerc. şt. I dr. IOAN CHINDRIŞ IDEOLOGIA SOCIALĂ ŞI CULTURALĂ A BISERICII ROMÂNE UNITE CU ROMA ÎN SEC. XX 01-Nov-03 2014
10. CRISTE I. EUGENIU cerc. şt. I dr. DUMITRU SUCIU ARADUL ÎN VÂLTOAREA ANILOR 1914-1919 01-Nov-09 2013
11. GIDRO I. AURELIA cerc. şt. I dr. GHEORGHE IANCU CONFLICTELE COLECTIVE DE MUNCĂ ÎN EVOLUŢIA LOR ISTORICO-JURIDICĂ ÎN ROMÂNIA CONTEMPORANĂ 01-Nov-05 2013
12. MAROLA E. VICTOR cerc. şt. I dr. STELIAN MÂNDRUŢ IDENTIATE ŞI TOLERANŢĂ ÎN EUROPA DE SUD-EST 01-Nov-07 2013
13. MARE A. ILIE cerc. şt. I dr. GELU NEAMŢU MIŞCAREA NAŢIONALĂ A ROMÂNILOR DIN COMITATUL NĂSĂUD (1867-1918) 01-Nov-06 2013
14. REVNIC F. FLORIN ALEXANDRU prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU PLASTICA ORNAMENTALĂ ÎN ARHITECTURA DIN TRANSILVANIA. SEC. XVI-XIX. STUCATURĂ. FERONERIE. LEMN 01-Nov-09 2013
15. ZBOROVSKY I. IOSIF-CĂLIN cerc. şt. I dr. LUCIAN NASTASĂ-KOVÁCS EVREII DIN JUDEŢUL MUREŞ ÎNTRE 1945-1953 01-Nov-08 2013
16. CHIŞU M. ROMANA CORINA cerc. şt. I dr. GHEORGHE IANCU SITUAŢIA POLITICĂ ŞI ECONOMICĂ DIN ORAŞUL CLUJ ÎNTRE ANII 1929-1933 01-Nov-09 2012
17. DRAGOTĂ P. (ULICI) IOANA ADELINA cerc. şt. I dr. STELIAN MÂNDRUŢ INSTITUTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR BAIA-MARE (1960-1989), UN EXPERIMENT UNIVERSITAR 01-Nov-09 2012
18. BIRŢ A. REMUS-MIRCEA cerc. şt. I dr. IOAN CHINDRIŞ CARTEA ROMÂNEASCĂ DIN IMPERIUL HABSBURGIC. MONOGRAFIE ŞI REPERTORIU DESCRIPTIV 01-Nov-04 2011
19. CRISTEA T.S. MARIUS cerc. şt. I dr. GHEORGHE IANCU VIAŢA POLITICĂ ÎN JUDEŢUL ALBA. 1918-1938 01-Nov-06 2011
20. RUS MARIA-ALEXANDRINA prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU AŞEZĂRI ŞI FORTIFICAŢII DIN SECOLELE VII-XII DIN PĂRŢILE SUD-ESTICE ALE ALBEI 01-Nov-01 2011
21. VERES I. MĂDĂLINA VALERIA cerc. şt. I. dr. SUSANA ANDEA ÎNTRE TRADIŢIE ŞI REFORMĂ: ORGANIZAREA REŢELEI DE COMUNICAŢII ÎN TRANSILVANIA PRINCIARĂ ŞI HABSBURGICĂ 01-Nov-09 2011
22. VERGINÁS P. PETRU KRISZTIAN Acad. CAMIL MUREŞANU FORMAREA ELITELOR INTELECTUALE LA UNIVERSITATEA DIN CLUJ ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A ACESTORA ÎNTRE 1872-1918 01-Nov-11 2011
23. DOMUŢA ŞT. VASILE-EMIL prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU BISERICA ŞI VIAŢA CULTURALĂ LA ROMÂNII MARAMUREŞENI ÎN PERIOADA PREMODERNĂ (A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XVIII - PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI XIX) 01-Nov-04 2009
24. KNALL HELMUTH prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU MEDIEŞUL SUB HABSBURGI (1691 - MIJLOCUL SECOLULUI AL XIX-LEA) 15-Feb-01 2009
25. LUDUŞAN ADRIAN cerc. şt. I dr. GHEORGHE IANCU ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC DIN ORAŞUL CLUJ (1918-1940) 01-Nov-05 2007
26. GUŢ T. IOAN cerc. şt. I dr. GHEORGHE IANCU
01-Nov-99