STUDII DOCTORALE NEFINALIZATE

>
 
Nr Doctorand Conducator stiintific Tema tezei Data inmatriculare An nefinalizare
1. NENIŢOIU GH. ANA-MARIA cerc. şt. I dr. SIMION RETEGAN INTELECTUALITATEA ROMÂNEASCĂ DIN COMITATUL BISTRIŢA-NĂSĂUD (1876-1914) 01-Nov-09
2. FIRCZÁK JULIUS MARIAN acad. CAMIL MUREŞANU ACTIVITATEA ŞI PERSONALITATEA EPISCOPULUI GRECO-CATOLIC DE MUNKAČEVO, IULIU FIRCZÁK 01-Nov-07
3. PÎRVONI P. PETRU acad. CAMIL MUREŞANU ROLUL BISERICII DIN TRANSILVANIA ÎN LUPTA PENTRU EMANCIPAREA ROMÂNILOR ARDELENI ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA 01-Nov-06 2015
4. PLOEŞTEANU GH. MARIA cerc. şt. I dr. DUMITRU SUCIU IACOB BOLOGA. VIAŢA ŞI ACTIVITATEA 01-Nov-07 2015
5. MARA G. ANAMARIA cerc. şt. I dr. GELU NEAMŢU FRANCISC HOSSU-LONGIN ÎN VIAŢA POLITICĂ A ROMÂNILOR DIN COMITATUL HUNEDOAREI. 1881-1918 01-Nov-07 2014
6. MOLDOVAN V. ROXANA MARIA cerc. şt. I dr. GELU NEAMŢU GENERAŢIA DE LA 1848 ŞI IDEEA DACOROMANIEI 01-Oct-10 2014
7. NOANE N. DUMITRU cerc. şt. I dr. GELU NEAMŢU ÎNCERCĂRI DE ÎNŢELEGERE ROMÂNO-MAGHIARĂ ÎN TIMPUL REVOLUŢIEI ŞI RĂZBOIULUI CIVIL DE LA 1848-1849 DIN TRANSILVANIA 01-Nov-09 2014
8. PĂCURAR R. LAVINIA DELIA cerc. şt. I dr. GELU NEAMŢU A TREIA ADUNARE NAŢIONALĂ DE LA BLAJ – 15-28 SEPTEMBRIE 1848 01-Nov-09 2014
9. REVNIC C. MARIA prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU DESPRE ROLUL ÎN ECONOMIE ŞI ARTA MILITARĂ ŞI REPREZENTAREA ÎN ARTELE VIZUALE A CALULUI ÎN SECOLELE XI-XVIII 01-Nov-07 2014
10. VAIA (NIDELEA) NICOLETA cerc. şt. I dr. IOAN CHINDRIŞ IDEOLOGIA SOCIALĂ ŞI CULTURALĂ A BISERICII ROMÂNE UNITE CU ROMA ÎN SEC. XX 01-Nov-03 2014
11. CRISTE I. EUGENIU cerc. şt. I dr. DUMITRU SUCIU ARADUL ÎN VÂLTOAREA ANILOR 1914-1919 01-Nov-09 2013
12. GIDRO I. AURELIA cerc. şt. I dr. GHEORGHE IANCU CONFLICTELE COLECTIVE DE MUNCĂ ÎN EVOLUŢIA LOR ISTORICO-JURIDICĂ ÎN ROMÂNIA CONTEMPORANĂ 01-Nov-05 2013
13. MAROLA E. VICTOR cerc. şt. I dr. STELIAN MÂNDRUŢ IDENTIATE ŞI TOLERANŢĂ ÎN EUROPA DE SUD-EST 01-Nov-07 2013
14. MARE A. ILIE cerc. şt. I dr. GELU NEAMŢU MIŞCAREA NAŢIONALĂ A ROMÂNILOR DIN COMITATUL NĂSĂUD (1867-1918) 01-Nov-06 2013
15. REVNIC F. FLORIN ALEXANDRU prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU PLASTICA ORNAMENTALĂ ÎN ARHITECTURA DIN TRANSILVANIA. SEC. XVI-XIX. STUCATURĂ. FERONERIE. LEMN 01-Nov-09 2013
16. ZBOROVSKY I. IOSIF-CĂLIN cerc. şt. I dr. LUCIAN NASTASĂ-KOVÁCS EVREII DIN JUDEŢUL MUREŞ ÎNTRE 1945-1953 01-Nov-08 2013
17. CHIŞU M. ROMANA CORINA cerc. şt. I dr. GHEORGHE IANCU SITUAŢIA POLITICĂ ŞI ECONOMICĂ DIN ORAŞUL CLUJ ÎNTRE ANII 1929-1933 01-Nov-09 2012
18. DRAGOTĂ P. (ULICI) IOANA ADELINA cerc. şt. I dr. STELIAN MÂNDRUŢ INSTITUTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR BAIA-MARE (1960-1989), UN EXPERIMENT UNIVERSITAR 01-Nov-09 2012
19. BIRŢ A. REMUS-MIRCEA cerc. şt. I dr. IOAN CHINDRIŞ CARTEA ROMÂNEASCĂ DIN IMPERIUL HABSBURGIC. MONOGRAFIE ŞI REPERTORIU DESCRIPTIV 01-Nov-04 2011
20. CRISTEA T.S. MARIUS cerc. şt. I dr. GHEORGHE IANCU VIAŢA POLITICĂ ÎN JUDEŢUL ALBA. 1918-1938 01-Nov-06 2011
21. RUS MARIA-ALEXANDRINA prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU AŞEZĂRI ŞI FORTIFICAŢII DIN SECOLELE VII-XII DIN PĂRŢILE SUD-ESTICE ALE ALBEI 01-Nov-01 2011
22. VERES I. MĂDĂLINA VALERIA cerc. şt. I. dr. SUSANA ANDEA ÎNTRE TRADIŢIE ŞI REFORMĂ: ORGANIZAREA REŢELEI DE COMUNICAŢII ÎN TRANSILVANIA PRINCIARĂ ŞI HABSBURGICĂ 01-Nov-09 2011
23. VERGINÁS P. PETRU KRISZTIAN Acad. CAMIL MUREŞANU FORMAREA ELITELOR INTELECTUALE LA UNIVERSITATEA DIN CLUJ ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A ACESTORA ÎNTRE 1872-1918 01-Nov-11 2011
24. TĂMAŞ I. DORIN RAREŞ cerc. şt. I dr. GELU NEAMŢU REVOLUŢIA DE LA 1848 ÎN ŢARA CHIOARULUI01-Nov-10
25. DOMUŢA ŞT. VASILE-EMIL prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU BISERICA ŞI VIAŢA CULTURALĂ LA ROMÂNII MARAMUREŞENI ÎN PERIOADA PREMODERNĂ (A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XVIII - PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI XIX) 01-Nov-04 2009
26. KNALL HELMUTH prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU MEDIEŞUL SUB HABSBURGI (1691 - MIJLOCUL SECOLULUI AL XIX-LEA) 15-Feb-01 2009
27. LUDUŞAN ADRIAN cerc. şt. I dr. GHEORGHE IANCU ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC DIN ORAŞUL CLUJ (1918-1940) 01-Nov-05 2007
28. GUŢ T. IOAN cerc. şt. I dr. GHEORGHE IANCU
01-Nov-99