DOCTORANZI ÎN SISTEM NOU

Nr. crt. Doctorand Tema tezei Conducator stiintific An înmatriculare Mentiuni
1. KOVÁCS T. MIHAI Episcopia latină a Transilvaniei sub conducerea lui Franciscus Várdai (1513-1524) CSI dr. SUSANA ANDEA 2017  
2. FLOREA V. MARIUS ADRIAN O radiografie a relațiilor interpersonale în Transilvania. De la Pintea Haiducul la Avram Iancu CSI dr. SUSANA ANDEA 2017  
3. HELTIANU S. IOAN-ALEXANDRU Simbolurile Statelor Unite ale Americii în România interbelică și postbelică Prof.univ.dr. NICOLAE EDROIU 2016 Transferat la CSI dr. STELIAN MÂNDRUŢ ! (deces N.E.)
4. MĂȚAN-DRAGOSTE V. EMILIA Simbolism și memorie istorică în decorația figurativă a arhitecturii clujene (sec. XIX – prima jumătate a sec. XX) CSI dr. STELIAN MÂNDRUŢ 2016  
5. ARHIRE C.D. TEODOR DAN REGISTRELE DE SOCOTELI ALE SIBIULUI (SEC. XIV-XIX). STUDIU ISTORIC ȘI ARHIVISTIC cerc. şt. I. dr. SUSANA ANDEA 2015  
6. COBZARU N. DUMITRU BARTOLOMEU VALERIU ANANIA (1921-2011). OMUL, DESTINUL ȘI ISTORIA prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU 2015 Transferat la cerc. şt. I dr. DUMITRU SUCIU
7. ENESCU I. ALEXANDRU CRISTIAN REGIMUL CANONIC ȘI ECLESIOLOGIA MONAHISMULUI MEDIEVAL ORTODOX DIN SPAȚIUL ROMÂNESC (SEC. X-XV) prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU 2015 Transferat la cerc. şt. I. dr. SUSANA ANDEA
8. KRIZNER I. PAUL CERCETĂRI ISTORICO-TEOLOGICE PRIVIND DESFĂȘURAREA REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN 1848-1849 PE RAZA EPISCOPIEI ARADULUI cerc. şt. I dr. GELU NEAMŢU 2015 Transferat la cerc. şt. I dr. DUMITRU SUCIU
9. MARCO I. GABRIELA ADINA DIMENSIUNI ISTORICE, SOCIALE, CONFESIONALE ȘI CULTURALE ROMÂNO-SLAVE PE VALEA MUREȘULUI INFERIOR (1802-1918) cerc. şt. I dr. GELU NEAMŢU 2015 Transferat la cerc. şt. I dr. DUMITRU SUCIU
10. RUSU D. VIOREL EPISCOPIA GRECO-CATOLICĂ A MARAMUREȘULUI (1930-1948) cerc. şt. I dr. DUMITRU SUCIU 2015  
11. ŞINCA RODICA BIBLIOTECILE MEDIEVALE SĂSEȘTI SECOLELE XVI-XVII cerc. şt. I. dr. SUSANA ANDEA 2015  
12. BANCIU C. MARIUS GH. MAREA UNIRE DE LA 1 DECEMBRIE 1918 ŞI ROMÂNII DIN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI cerc. şt. I dr. GELU NEAMŢU

2014


Transferat la cerc. şt. I dr. DUMITRU SUCIU
13. CORDEA M. MARTA DEPUTAŢII ROMÂNI ÎN DIETA DE LA PESTA 1848-1849 ŞI 1861 cerc. şt. I dr. GELU NEAMŢU 2014 Transferat la cerc. şt. I dr. DUMITRU SUCIU
14. DEMJEN ANDREA ERZÉBET CARANTINELE DIN PASURILE CARPAŢILOR RĂSĂRITENI. SECOLELE XVIII-XIX prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU 2014 Transferat de la cerc. şt. I. dr. SUSANA ANDEA
15. FILIP N. BOGDAN SEBASTIAN ASPECTE REFERITOARE LA DREPTUL DE SUCCESIUNE ÎN TRANSILVANIA MEDIEVALĂ (SEC. XIII-XVI) cerc. şt. I. dr. SUSANA ANDEA

2014


16. MARIN D. LILIANA ELEMENTE DE LIMBAJ PLASTIC ÎN ISTORIA CERAMICII EUROPENE ŞI ROMÂNEŞTI ÎNTRE SECOLELE XVII-XIX prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU 2014  
17. OANŢĂ C. MARIUS ARHIDIECEZA ROMANO-CATOLICĂ DE BUCUREŞTI (1948-1964). STRUCTURI ECLEZIALE CENTRALE cerc. şt. I dr. STELIAN MÂNDRUŢ 2014 Modificare titlu teză. Titlul vechi: ARHIDIECEZA ROMANO-CATOLICĂ DE BUCUREŞTI (1948-1964)
18. SALÁNKI J.S. ZOLTÁN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN LIMBA MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA. REPERE CLUJENE(1948-1989). O PERSPECTIVĂ SOCIOLOGICĂ. cerc. şt. I dr. STELIAN MÂNDRUŢ 2014 Modificare titlu teză. Titlul vechi: ÎNVĂŢĂMÂNTUL MAGHIAR ÎN TRANSILVANIA. O PERSPECTIVĂ SOCIOLOGICĂ : CLUJ-NAPOCA (1948-2011)
19. KALI N. ADRIAN MATEI TIMIŞOARA, 1989. SEMANTICĂ ŞI REVOLUŢIE
cerc. şt. I dr. STELIAN MÂNDRUŢ 2013

20. ONILOV M. TATIANA GENERALUL KISELEFF, PRINCIPATELE ROMÂNE ŞI REGULAMENTELE ORGANICE
cerc. şt. I dr. DUMITRU SUCIU 2013

21. PALLAI A. BÉLA ROMEO JÁNOS ISTORIA RELIGIOASĂ A GRECO-CATOLICILOR UNGURI DIN ROMÂNIA ÎN SECOLUL AL XX-LEA PÂNĂ ÎN ZILELE NOASTRE
cerc. şt. I dr. DUMITRU SUCIU 2013

22. GUSETH I. MARIUS MIGRAŢIA DIN ROMÂNIA ÎN SUA (SEC. XX). ANALIZĂ STATISTICĂ
cerc. şt. I dr. STELIAN MÂNDRUŢ
2013
23. RĂDULESCU T. DAN ISTORIA MEDIEVALĂ NAŢIONALĂ REFLECTATĂ ÎN PICTURA ROMÂNEASCĂ A SECOLELOR XIX-XX
prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU 2013
Transferat la CSI dr. STELIAN MÂNDRUŢ
24. COZEA A. NARCISA ALINA RAPORTUL DE MUNCĂ. ASPECTE PRIVITOARE LA EVOLUŢIA ISTORICĂ A RELAŢIILOR DE MUNCĂ ÎN TRANSILVANIA SECOLELOR XVIII-XX cerc. şt. I. dr. SUSANA ANDEA 2012