DOCTORANZI ÎN SISTEM NOU

Nr. crt. Doctorand Tema tezei Conducator stiintific An înmatriculare Mentiuni
1. ARHIRE C.D. TEODOR DAN REGISTRELE DE SOCOTELI ALE SIBIULUI (SEC. XIV-XIX). STUDIU ISTORIC ȘI ARHIVISTIC cerc. șt. I. dr. SUSANA ANDEA 2015  
2. COBZARU N. DUMITRU BARTOLOMEU VALERIU ANANIA (1921-2011). OMUL, DESTINUL ȘI ISTORIA prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU 2015  
3. ENESCU I. ALEXANDRU CRISTIAN REGIMUL CANONIC ȘI ECLESIOLOGIA MONAHISMULUI MEDIEVAL ORTODOX DIN SPAȚIUL ROMÂNESC (SEC. X-XV) prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU 2015
4. KRIZNER I. PAUL CERCETĂRI ISTORICO-TEOLOGICE PRIVIND DESFĂȘURAREA REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN 1848-1849 PE RAZA EPISCOPIEI ARADULUI cerc. șt. I dr. GELU NEAMȚU 2015  
5. MARCO I. GABRIELA ADINA DIMENSIUNI ISTORICE, SOCIALE, CONFESIONALE ȘI CULTURALE ROMÂNO-SLAVE PE VALEA MUREȘULUI INFERIOR (1802-1918) cerc. șt. I dr. GELU NEAMȚU 2015  
6. RUSU D. VIOREL EPISCOPIA GRECO-CATOLICĂ A MARAMUREȘULUI (1930-1948) cerc. șt. I dr. DUMITRU SUCIU 2015  
7. ȘINCA RODICA BIBLIOTECILE MEDIEVALE SĂSEȘTI SECOLELE XVI-XVII cerc. șt. I. dr. SUSANA ANDEA 2015  
8. BANCIU C. MARIUS GH. MAREA UNIRE DE LA 1 DECEMBRIE 1918 ȘI ROMÂNII DIN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI cerc. șt. I dr. GELU NEAMȚU

2014


9. CORDEA M. MARTA DEPUTAȚII ROMÂNI ÎN DIETA DE LA PESTA 1848-1849 ȘI 1861 cerc. șt. I dr. GELU NEAMȚU 2014
10. DEMJEN ANDREA ERZÉBET CARANTINELE DIN PASURILE CARPAȚILOR RĂSĂRITENI. SECOLELE XVIII-XIX prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU 2014 Transferat de la cerc. şt. I. dr. SUSANA ANDEA cf. AR 2310/23.07.2013
11. FILIP N. BOGDAN SEBASTIAN ASPECTE REFERITOARE LA DREPTUL DE SUCCESIUNE ÎN TRANSILVANIA MEDIEVALĂ (SEC. XIII-XVI) cerc. șt. I. dr. SUSANA ANDEA

2014


12. MARIN D. LILIANA ELEMENTE DE LIMBAJ PLASTIC ÎN ISTORIA CERAMICII EUROPENE ȘI ROMÂNEȘTI ÎNTRE SECOLELE XVII-XIX prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU 2014  
13. OANȚĂ C. MARIUS ARHIDIECEZA ROMANO-CATOLICĂ DE BUCUREȘTI (1948-1964) cerc. șt. I dr. STELIAN MÂNDRUȚ 2014  
14. SALÁNKI J.S. ZOLTÁN ÎNVĂȚĂMÂNTUL MAGHIAR ÎN TRANSILVANIA. O PERSPECTIVĂ SOCIOLOGICĂ : CLUJ-NAPOCA (1948-2011) cerc. șt. I dr. STELIAN MÂNDRUȚ 2014
15. GUSETH I. MARIUS MIGRAȚIA DIN ROMÂNIA ÎN SUA /SEC. XX/. ANALIZĂ STATISTICĂ. STUDIU DE CAZ: PERIOADA INTERBELICĂ cerc. şt. I dr. STELIAN MÂNDRUŢ 2013
Modificare titlu teză.Titlul vechi: MIGRAȚIA DIN ROMÂNIA ÎN SUA (SEC. XX). ANALIZĂ STATISTICĂ
16. IFTIMI C. DAN CONSTANTIN PROTOPOPIATUL GRECO-CATOLIC VIȘEU. PAROHII, FILII ȘI ȘCOLI 1850-190
cerc. şt. I dr. DUMITRU SUCIU 2013

17. ILIEŞ A. COSMIN BOGDAN EDIFICII DE CULT ROMÂNEȘTI DIN SĂLAJ ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XIX ȘI PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI XX
cerc. şt. I dr. SIMION RETEGAN 2013

18. KALI N. ADRIAN MATEI TIMIȘOARA, 1989. SEMANTICĂ ȘI REVOLUȚIE
cerc. şt. I dr. STELIAN MÂNDRUŢ 2013

19. ONILOV M. TATIANA GENERALUL KISELEFF, PRINCIPATELE ROMÂNE ȘI REGULAMENTELE ORGANICE
cerc. şt. I dr. DUMITRU SUCIU 2013

20. PALLAI A. BÉLA ROMEO JÁNOS ISTORIA RELIGIOASĂ A GRECO-CATOLICILOR UNGURI DIN ROMÂNIA ÎN SECOLUL AL XX-LEA PÂNĂ ÎN ZILELE NOASTRE
cerc. şt. I dr. DUMITRU SUCIU 2013

21. RĂDULESCU T. DAN ISTORIA MEDIEVALĂ NAȚIONALĂ REFLECTATĂ ÎN PICTURA ROMÂNEASCĂ A SECOLELOR XIX-XX
prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU 2013

22. ANIŢA T. CRISTIAN EVALUAREA ŞI SELECŢIONAREA DOCUMENTELOR - IMPACTUL ASUPRA CERCETĂRII ISTORICE cerc. şt. I. dr. SUSANA ANDEA 2012  
23. COZEA A. NARCISA ALINA RAPORTUL DE MUNCĂ. ASPECTE PRIVITOARE LA EVOLUŢIA ISTORICĂ A RELAŢIILOR DE MUNCĂ ÎN TRANSILVANIA SECOLELOR XVIII-XX cerc. şt. I. dr. SUSANA ANDEA 2012