DOCTORATE CONFIRMATE

 
Nr. crt. Doctorand Conducător ştiinţtific Tema tezei Rezumat Anul obţinerii titlului de doctor în istorie Ordinul ministrului
1. COLCER G. GHEORGHE CSI dr. SIMION RETEGAN ISTORIA UNEI INTEGRĂRI: AVATARURILE EVOLUȚIEI BISERICII BAPTISTE DIN TRANSILVANIA Rezumat 2016 O.M. 4384/18.07.2017
2. GUSETH I. KLARA CSI dr. SIMION RETEGAN MAGISTRATUL ORAȘULUI LIBER REGESC BAIA MARE ÎNTRE 1780-1876 Rezumat 2016 O.M.4097/20.06.2017
3. ANIȚA GH. CRISTIAN CSI dr. SUSANA ANDEA SELECȚIONĂRI (DISTRUGERI) LEGALE ȘI ILEGALE DE DOCUMENTE PE TERITORIUL ROMÂNIEI Rezumat 2016 O.M.4097/20.06.2017
4. ILIEȘ I. COSMIN BOGDAN CSI dr. SIMION RETEGAN PROTOPOPIATUL GRECO-CATOLIC VIȘEU. PAROHII, FILII ȘI ȘCOLI (1850-1905) Rezumat 2016 O.M.6122/20.12.2016
5. IFTIMI C. DAN CONSTANTIN CSI dr. DUMITRU SUCIU HÂRTIE ȘI FILIGRAN ÎN TRANSILVANIA PRINCIARĂ (SECOLELE XVI-XVII) Rezumat 2016 O.M.6122/20.12.2016
6. POP A. ADRIAN GABRIEL cerc. şt. I dr. STELIAN MÂNDRUŢ UNIVERSITATEA „BOLYAI” DIN CLUJ (1946-1959). COMPOZIŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE ŞI A STUDENŢILOR Rezumat 2016 OM 3867/27.05.2016
7. BĂJENARU D. CONSTANTIN cerc. şt. I dr. SIMION RETEGAN COMITATUL FĂGĂRAŞ (1876-1918) Rezumat 2015 OM 5954/07/12/2015
8. BICHESCU G. I. CĂTĂLIN GEORGE prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU PROCEDURI JUDICIARE ŞI ADMINISTRATIVE ÎN TRANSILVANIA (SEC. XVIII) Rezumat 2015 OM 5954/07/12/2015
9. CÂMPEANU A. MARIUS CONSTANTIN cerc. şt. I dr. SIMION RETEGAN VICARIATUL GRECO-CATOLIC AL MARAMUREŞULUI ÎNTRE 1856 ŞI 1930 Rezumat 2015 OM 5954/07/12/2015
10. GLĂVAN A. MIRELA (CĂRĂBINEANU) cerc. şt. I. dr. SUSANA ANDEA HÂRTIE ŞI FILIGRAN ÎN TRANSILVANIA PRINCIARĂ (SECOLELE XVI-XVII) Rezumat 2015 OM 5954/07/12/2015
11. ALECU A. ANGELICA GABRIELA (rus) cerc. şt. I dr. GHEORGHE IANCU ALEGERI LOCALE ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA. 1990-1996 Rezumat 2015 OM 5304/25.09.2015
12. COZMA S. IOAN cerc. şt. I dr. DUMITRU SUCIU CULTURA BISERICEASCĂ ORTODOXĂ DIN TRANSILVANIA . 1867-1918 Rezumat 2015 OM 3869/19.05.2015
13. GLĂVAN I. CIPRIAN cerc. şt. I dr. DUMITRU SUCIU PRESA DE LIMBĂ GERMANĂ DIN BANAT. 1771-1867 Rezumat 2015 OM 3869/19.05.2015
14. IACOB G. OVIDIU cerc. şt. I dr. DUMITRU SUCIU RELAŢIA DOMNIE-BISERICĂ ÎN TIMPUL LUI ALEXANDRU IOAN CUZA (1859-1866) Rezumat 2015 OM 3869/19.05.2015
15. COLCERIU-DANDU I. IONEL cerc. şt. I dr. IOAN CHINDRIŞ ELITELE CLUJENE CONTEMPORANE. CONTRIBUŢII LA ISTORIA CULTURII ROMÂNEŞTI Rezumat 2015 OM 3181/06.02.2015
16. FODOR R. ROMULUS GELU prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU SISTEMUL LEGISLATIV AL TRANSILVANIEI ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA Rezumat 2015 OM 3181/06.02.2015
17. IENĂŞESCU N. LUCIAN-VALENTIN cerc. şt. I dr. GHEORGHE IANCU CULTURĂ ŞI ACŢIUNE SOCIALĂ ÎN LUMEA RURALĂ ARĂDEANĂ ÎN PERIOADA INTERBELICĂ Rezumat 2015 OM 3181/06.02.2015
18. KUNA O.N. ZITA ECATERINA cerc. şt. I dr. IOAN CHINDRIŞ ILUSTRAŢIA INCUNABULELOR GERMANE DIN ROMÂNIA. STUDIU DE CAZ: BIBLIOTECILE DIN CLUJ-NAPOCA Rezumat 2015 OM 3181/06.02.2015
19. LECHINŢAN G. VASILE cerc. şt. I dr. GELU NEAMŢU REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA 1848-1849 ÎN COMITATELE CLUJ, TURDA ŞI SCAUNUL ARIEŞ Rezumat 2015 OM 3181/06.02.2015
20. LUPU G. IRINA MARIA (PETRAŞ) cerc. şt. I dr. LUCIAN NASTASĂ-KOVÁCS VIAŢA POLITICĂ A JUDEŢULUI ARAD ÎNTRE 1919-1939 Rezumat 2015 OM 3181/06.02.2015
21. MOLDOVAN G. GRIGORE CLAUDIU cerc. şt. I dr. STELIAN MÂNDRUŢ ISTORIE ŞI PROPAGANDĂ. „INSTITUTUL DE STUDII ROMÂNO-SOVIETICE” FILIALA CLUJ. STUDIU DE CAZ 1948-1963 Rezumat 2015 OM 3181/06.02.2015
22. NEMEŞ M. N. ADRIANA CARMEN prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU ISTORIA PRIN APLICAŢII MULTIMEDIA.
STUDIU DE CAZ: LEGĂTORIA DE CARTE - MEŞTEŞUG ŞI ARTĂ. EVOLUŢII EUROPENE ŞI INFLUENŢE ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ (sec. XV-XIX)
Rezumat 2015 OM 3181/06.02.2015
23. SÂMBOTELECAN I. MARINEL acad. CAMIL MUREŞANU VIAŢA ŞI ACTIVITATEA EPISCOPULUI IOAN BOB (1739-1830) Rezumat 2015 OM 3181/06.02.2015
24. SDROBIŞ V. CONSTANTIN DRAGOŞ cerc. şt. I dr. LUCIAN NASTASĂ-KOVÁCS ELITE ŞI EDUCAŢIE ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ Rezumat 2015 OM 3181/06.02.2015
25. STOIAN E. SILVIU cerc. şt. I. dr. SUSANA ANDEA FRONTIERE PREMODERNE ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC. STABILIREA ŞI DELIMITAREA GRANIŢEI DINTRE TRANSILVANIA ŞI MOLDOVA ÎN SECOLELE XVI-XVII Rezumat 2015 OM 3181/06.02.2015
26. BORZAN V. MARIUS GABRIEL cerc. şt. I dr. GHEORGHE IANCU EVOLUŢIA PROPRIETĂŢII FUNCIARE ÎN SATELE DIN SĂLAJ. 1921-1940 Rezumat 2014 OM 634/11.11.2014
27. JERCA V. LAURA cerc. şt. I dr. LUCIAN NASTASĂ-KOVÁCS ETNICII GERMANI DIN ROMÂNIA ŞI „MITUL REÎNTOARCERII” (1947-1969) Rezumat 2014 OM 634/11.11.2014
28. PÂRVU R. SEBASTIAN LUCIAN cerc. şt. I dr. GELU NEAMŢU ROMÂNII DIN FOSTELE SCAUNE SECUIEŞTI ÎN REVOLUŢIA DE LA 1848-1849 Rezumat 2014 OM 634/11.11.2014
29. PRUNEL A. KATALIN (OANŢĂ) cerc. şt. I dr. LUCIAN NASTASĂ-KOVÁCS POLITICĂ, IDEOLOGIE ŞI EDUCAŢIE ÎN RELAŢIILE DIPLOMATICE ROMÂNO-UNGARE (1956-1965) Rezumat 2014 OM 634/11.11.2014
30. NUŢIU GH. FLORICA ELISABETA (n. CIRŢIU) cerc. şt. I dr. IOAN CHINDRIŞ TEOLOGIE, EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ ÎN OPERA RELIGIOASĂ A ŞCOLII ARDELENE. STUDIU DE CAZ: SAMUIL MICU Rezumat 2014 OM 377/15.07.2014
31. RUDOLF E. CRISTIAN cerc. şt. I dr. GHEORGHE IANCU COMUNITATEA GERMANĂ DIN BANATUL MONTAN (1918-1940). REALITĂŢI SOCIO-ECONOMICE, POLITICE ŞI CULTURALE Rezumat 2014 OM 377/15.07.2014
32. UGLEA V. MARIU VASILE cerc. şt. I dr. GHEORGHE IANCU COLONIILE DE MUNCĂ DIN ROMÂNIA (1950-1955). STUDIU DE CAZ: COLONIILE DIN REGIUNEA MARAMUREŞ Rezumat 2014 OM 377/15.07.2014
33. VLAŞIN D. CORNELIA (BRÂNZAN) cerc. şt. I dr. SIMION RETEGAN ISTORICUL FONDURILOR GRĂNICEREŞTI NĂSĂUDENE. 1851-1947 Rezumat 2014 OM 377/15.07.2014
34. BÂRLIANU M. VASILE MARIUS cerc. şt. I dr. DUMITRU SUCIU BISERICI ŞI ŞCOLI ROMÂNE DIN SCAUNUL ORĂŞTIEI (1867-1918) Rezumat 2014 OM 165/07.04.2014
35. IEGAR V. GIANINA-DIANA prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU NOBILIMEA DIN COMITATUL UGOCEA (sec. XIII-XVI) Rezumat 2014 OM 165/07.04.2014
36. MAGINA E. LIVIA (PLEŞA) cerc. şt. I. dr. SUSANA ANDEA INSTITUŢIA JUDELUI SĂTESC ÎN PRINCIPATUL TRANSILVANIEI (sec. XVI-XVIII) Rezumat 2014 OM 165/07.04.2014
37. SINACI P. IONEL-DOREL cerc. şt. I dr. DUMITRU SUCIU CONTRIBUŢIA PRESEI ROMÂNE ARĂDENE LA DEZVOLTAREA DISCURSULUI POLITIC ÎN PERIOADA NEOACTIVISMULUI (1897-1914) Rezumat 2014 OM 165/07.04.2014
38. CĂRARE V. LIVIU cerc. şt. I dr. LUCIAN NASTASĂ-KOVÁCS EVREII DIN CERNĂUŢI. 1941-1944 Rezumat 2014 OM 165/07.04.2014
39. MĂRGINEAN E. MARA cerc. şt. I dr. GHEORGHE IANCU PROCESUL DE URBANIZARE ÎN CENTRELE INDUSTRIALE HUNEDOARA ŞI CĂLAN. 1945-1968 Rezumat 2014 OM 165/07.04.2014
40. DOHOTARU GH. ADRIAN OCTAVIAN cerc. şt. I dr. LUCIAN NASTASĂ-KOVÁCS MIŞCAREA SOCIALISTĂ DIN ROMÂNIA. REVOLUŢIE SAU REFORMĂ (1881-1921) Rezumat 2014 OM 165/07.04.2014
41. NEAGOE I. LIVIU-IOAN cerc. şt. I dr. LUCIAN NASTASĂ-KOVÁCS DIMENSIUNILE ETNICITĂŢII ÎN EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE CETĂŢENIE ÎN ROMÂNIA MODERNĂ Rezumat 2014 OM 165/07.04.2014
42. CISMAŞ T. TEODORA-LIVIA (DRĂGHICI) cerc. şt. I. dr. SUSANA ANDEA FAMILII NOBILE DE ORIGINE ROMÂNĂ DIN BANAT ŞI PARTIUM (XVI-XVIII) Rezumat 2014
OM 165/07.04.2014
43. MUREŞAN P. LUCIAN-PETRU (Schimbat numele din LĂCĂTUŞ) acad. CAMIL MUREŞANU MEDIUL DE CULTURĂ ŞI PROBLEME DE MENTALITATE A POPULAŢIEI DE CREDINŢĂ ORTODOXĂ DIN TRANSILVANIA. 1848-1918 Rezumat 2013 OM 5581/03.12.2013
44. TUTULA V. CLAUDIU-VASILE cerc. şt. I dr. GELU NEAMŢU ELEMENTE DE RĂZBOI PSIHOLOGIC ÎN TRANSILVANIA PE TIMPUL REVOLUŢIEI ROMÂNE DE LA 1848-1849 Rezumat 2013 OM 5581/03.12.2013
45. BOGDAN A. DORU cerc. şt. I dr. STELIAN MÂNDRUŢ PREPARANDIA DIN ARAD ÎN CONŞTIINŢA CULTURALĂ A EPOCII Rezumat 2013 OM 3930/20.06.2013
46. KÖRTESI I. ZSUZSANNA (TÁKAR) cerc. şt. I dr. LUCIAN NASTASĂ-KOVÁCS PROSTITUŢIA ÎN JUDEŢUL MUREŞ. 1919-1940 Rezumat 2013 OM 5581/03.12.2013
47. NEAGU GH. M. RĂZVAN-MIHAI prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU POLITICA BENEFICIALĂ A PAPALITĂŢII DE LA AVIGNON (1309-1377) ÎN TRANSILVANIA Rezumat 2013 OM3930/20.06.2013
48. SZEKERES ATTILA ISTVÁN prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU PATRIMONIUL HERALDIC AL JUDEŢULUI COVASNA Rezumat 2013 OM 5581/03.12.2013
49. PANU M. MIHAI-ADRIAN cerc. şt. I dr. LUCIAN NASTASĂ-KOVÁCS FILIERE ŞI MECANISME DE PROPAGANDĂ NAZISTĂ ÎN BANAT. 1933-1945 Rezumat 2013 OM 3930/20.06.2013
50. SOICA I. SERGIU cerc. şt. I dr. LUCIAN NASTASĂ-KOVÁCS BISERICA GRECO-CATOLICĂ DIN BANAT. 1945-1965 Rezumat 2013 OM 3930/20.06.2013
51. TŐKŐLYI Z. ROBERT CRISTIAN cerc. şt. I dr. LUCIAN NASTASĂ-KOVÁCS ORGANIZAŢII DE FEMEI DIN ROMÂNIA SUBORDONATE PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN ÎN PERIOADA (1945-1965). STUDIU DE CAZ: ORGANIZAŢIILE DIN NORD-VESTUL TRANSILVANIEI Rezumat 2013 OM 5581/03.12.2013
52. WEISZ GH. ATTILA prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU MONUMENTE ECLEZIASTICE MEDIEVALE ÎN ORAŞUL TURDA Rezumat 2013 OM 5581/03.12.2013
53. GUZUN A. VADIM cerc. şt. I dr. GHEORGHE IANCU FOAMETEA ARTIFICIALĂ DIN U.R.S.S. ÎN ANII 1920-1930 ŞI IMPACTUL ASUPRA SPAŢIULUI ROMÂNESC Rezumat 2013 OM 5581/03.12.2013
54. VANKO G. GHEORGHE cerc. şt. I dr. STELIAN MÂNDRUŢ EVANGHELICII SLOVACI DIN ROMÂNIA ÎN SECOLUL XX Rezumat 2013 OM 5581/03.12.2013
55. HAGĂU M. GLIGOR cerc. şt. I dr. GELU NEAMŢU CLERUL DIN EPISCOPIA ROMÂNĂ UNITĂ DE GHERLA, ÎN MIŞCAREA NAŢIONALĂ ŞI VIAŢA CULTURALĂ ROMÂNEASCĂ DIN TRANSILVANIA (1855-1905) Rezumat 2012 OM 6508/19.12.2012
56. MEZEI V. VASILE-VIOREL (actualmente CÂMPEAN) cerc. şt. I dr. GELU NEAMŢU MOISE SORA NOAC (1806-1862). MONOGRAFIE ISTORICĂ Rezumat 2012 OM 6508/19.12.2012
57. FÜRTÖS V. ANDREA-BEATRICE cerc. şt. I dr. GHEORGHE IANCU SPAŢIUL CONCENTRAŢIONAR COMUNIST DIN ROMÂNIA. PENITENCIARUL DIN SIGHET. 1950-1955 Rezumat 2012 OM 3818/26.04.2012
58. LINUL N. GRIGORE cerc. şt. I dr. DUMITRU SUCIU VICARIATUL ORTODOX DE ORADEA. STRUCTURI: PAROHII ŞI ŞCOLI. 1850-1900 Rezumat 2012 OM 6508/19.12.2012
59. BOTEZATU C. NICOLETA cerc. şt. I dr. IOAN CHINDRIŞ REVISTA „PAGINI LITERARE” (1834-1943). MONOGRAFIE ŞI INDICE BIBLIOGRAFIC Rezumat 2012 OM 6508/19.12.2012
60. CRIŞAN I. SORIN ION prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU CARTE ŞI TIPAR ÎN SECOLELE XV - XVII. FIZIONOMIE, ARTĂ ŞI TEHNICĂ TIPOGRAFICĂ ÎN SECOLELE XV-XVII Rezumat 2012 OM 3818/26.04.2012
61. ROBU I. AUREL prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU ERMINIILE CA IZVOR ISTORIC Rezumat 2012 OM 6508/19.12.2012
62. PLOŞNEA I. NICULINA cerc. şt. I dr. DUMITRU SUCIU BISERICI, ŞCOLI, COMUNITĂŢI RURALE ROMÂNEŞTI DIN COVASNA ŞI HARGHITA (1850-1918) Rezumat 2012 OM 3818/26.04.2012
63. CRISTEA V. VASILICA-EUGENIA cerc. şt. I dr. IOAN CHINDRIŞ CULTURA LATINĂ ÎN TRANSILVANIA ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA. CONTRIBUŢIA LUI IOAN GIURGIU PATACHI Rezumat 2012 OM 6508/19.12.2012
64. RIGMAN D.A. CIPRIAN-DORU cerc. şt. I dr. SIMION RETEGAN PROTOPOPIATE, PAROHII ŞI FILII ÎN DIECEZA GHERLEI LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XIX-LEA (1856-1868) Rezumat 2012 OM 6508/19.12.2012
65. TATAY C. AL. ANCA-ELISABETA cerc. şt. I dr. IOAN CHINDRIŞ DIN ISTORIA ŞI ARTA CĂRŢII ROMÂNEŞTI VECHI: GRAVURA DE CARTE DE LA BUDA Rezumat 2012 OM 3818/26.04.2012
66. BĂRBOS D. ELENA-FELICIA cerc. şt. I dr. IOAN CHINDRIŞ "CÂNTAREA CÂNTĂRILOR" ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ Rezumat 2012 OM 6508/19.12.2012
67. BOROICA IOAN cerc. şt. I dr. IOAN CHINDRIŞ ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CULTURĂ ROMÂNEASCĂ ÎN MARAMUREŞ ÎNTRE 1848-1918 Rezumat 2012 OM 6508/19.12.2012
68. COSMA ANA-MIHAELA cerc. şt. I dr. DUMITRU SUCIU AGENŢIILE CONSULARE HABSBURGICE ŞI REVOLUŢIILE PAŞOPTISTE DIN PRINCIPATELE DANUBIENE (MOLDOVA, MUNTENIA, SERBIA) Rezumat 2012 OM 6508/19.12.2012
69. GYORKE I. ZOLTAN cerc. şt. I dr. LUCIAN NASTASĂ-KOVÁCS INSTITUŢIA PREFECTURII ÎN CLUJUL INTERBELIC (1923-1938) Rezumat 2012 OM 6508/19.12.2012
70. PAŞCA G. LIVIU prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU ISTORICUL AŞEZĂMINTELOR MONAHALE ROMÂNEŞTI DIN ŢARA SFÂNTĂ Rezumat 2012 OM 6508/19.12.2012
71. PETEANU S. GHE. CLAUDIA-SEPTIMIA cerc. şt. I dr. DUMITRU SUCIU MENTALITĂŢI COLECTIVE ÎN FOSTELE COMUNE GRĂNICEREŞTI NĂSĂUDENE ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA Rezumat 2011 OM 6468/07.12.2011
72. BĂLU V. DANIELA-ELENA cerc. şt. I dr. GHEORGHE IANCU CONFESIUNE ŞI ATITUDINI IDENTITARE. MEMORIA REFUGIULUI 1940-1944 ÎN JUDEŢUL SATU-MARE Rezumat 2011 OM 4387/06.06.2011
73. MELENTI D. DAN LUCIAN cerc. şt. I dr. DUMITRU SUCIU STRUCTURI BISERICEŞTI ROMÂNEŞTI DIN COMITATUL TURDA. PROTOPOPIATE, PAROHII, FILII. 1850-1900 Rezumat 2011 OM 4387/06.06.2011
74. SANA O.I. SILVIU-IULIAN cerc. şt. I dr. DUMITRU SUCIU STRUCTURI BISERICEŞTI ŞI ŞCOLARE ÎN EPISCOPIA GRECO-CATOLICĂ DE ORADEA MARE. PAROHII ŞI ŞCOLI SĂTEŞTI (1850-1900) Rezumat 2011 OM 6468/07.12.2011
75. BOANTĂ V. VASILE ADRIAN cerc. şt. I dr. IOAN CHINDRIŞ VIAŢA ŞI OPERA LUI LADISLAU VAIDA DE GLOD. STUDIU MONOGRAFIC Rezumat 2011 OM 6468/07.12.2011
76. HANCU M. ANA cerc. şt. I dr. GELU NEAMŢU PIERDERILE UMANE ŞI MATERIALE ÎN TIMPUL REVOLUŢIEI ŞI RĂZBOIULUI CIVIL DIN TRANSILVANIA 1848-1849 Rezumat 2011 OM 4387/06.06.2011
77. MIOC GH. EUGEN cerc. şt. I dr. GHEORGHE IANCU DINAMICA STRUCTURILOR DE PUTERE ÎN TIMIŞOARA. 23 AUGUST 1944-1965 Rezumat 2011 OM 4387/06.06.2011
78. KOLUMBÁN GH. ZSUZSÁNA cerc. şt. I dr. SIMION RETEGAN SOCIETATEA SECOLULUI AL XIX-LEA DIN DIOCEZA REFORMATĂ A ODORHEIULUI Rezumat 2011 OM 4387/06.06.2011
79. ŢINEGHE CRISTINA DINA cerc. şt. I dr. GHEORGHE IANCU PROBLEMA MARAMUREŞULUI ISTORIC 1918-1923 Rezumat 2011 OM 4387/06.06.2011
80. LIBIDOV S. ANCA prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU MANUSCRISELE SLAVONE DE LA BIBLIOTECA FILIALEI CLUJ-NAPOCA A ACADEMIEI ROMÂNE. STUDIU MONOGRAFIC ŞI ANTOLOGIE DE TEXTE Rezumat 2010 OM 4542/28.07.2010
81. URS F. OTILIA ADELA cerc. şt. I dr. IOAN CHINDRIŞ LOCUL LUI CORESI ÎN ISTORIA CULTURII ROMÂNEŞTI DIN TRANSILVANIA. STUDIU MONOGRAFIC ŞI METODOLOGIE DE TEXTE Rezumat 2010 OM 4542/28.07.2010
82. GECSE D. DESIDERIU prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU ISTORICUL COMUNITĂŢILOR CEHE DIN ROMÂNIA (AŞEZARE, EVOLUŢIE ETNO-DEMOGRAFICĂ, SOCIO-ECONOMICĂ ŞI CULTURAL-CONFESIONALĂ) Rezumat 2010 OM 4542/28.07.2010
83. BĂRBĂNŢAN I. IOAN GHEORGHE cerc. şt. I dr. GELU NEAMŢU COMERŢUL PRIN PORTURILE DUNĂRENE (ZONA VÂRCIOROVA - CALAFAT) ÎNTRE ANII 1829-1918 Rezumat 2010 OM 4542/28.07.2010
84. VIRAG I. PAULA-CĂTĂLINA cerc. şt. I dr. DUMITRU SUCIU FAMILIA ÎN SATUL ROMÂNESC DIN COMITATUL SATU MARE ÎN PERIOADA 1867-1914 Rezumat 2009 OM 6026/27.11.2009
85. NARAI MARCEL-EUSEBIU cerc. şt. I dr. GHEORGHE IANCU SITUAŢIA POLITICĂ, ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A JUDEŢELOR CARAŞ, SEVERIN ŞI TIMIŞ-TORONTAL (AUGUST 1944 - IUNIE 1948) Rezumat 2009 OM 3439/12.03.2009
86. ONOFREIU ADRIAN cerc. şt. I dr. SIMION RETEGAN DISTRICTUL NĂSĂUDULUI ÎNTRE ANII 1861-1876 Rezumat 2009 OM 3030/13.01.2009
87. PETRESCU CAMIL-VALERIU cerc. şt. I dr. GHEORGHE IANCU SITUAŢIA SOCIAL-POLITICĂ A ORAŞULUI TIMIŞOARA. 1918-1940 Rezumat 2009 OM 3030/13.01.2009
88. BODA-GHENA GHERGHINA acad. CAMIL MUREŞANU MUZEELE DIN TRANSILVANIA ÎNTRE 1517-1905 Rezumat 2008 OM 3439/12.03.2008
89. FOLA N. NICOLAE VICTOR cerc. şt. I dr. GELU NEAMŢU ŞCOLILE DIN BLAJ ÎNTRE ANII 1850-1918 Rezumat 2008 OM 3439/12.03.2008
90. MOTOGNA MIRCEA DUMITRU prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU VIAŢA MONAHALĂ / ORTODOXĂ ÎN NORDUL TRANSILVANIEI PÂNĂ LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XIX Rezumat 2008 OM 3439/12.03.2008
91. POPESCU VALENTIN cerc. şt. I dr. GELU NEAMŢU IDEI SOCIAL-POLITICE ŞI FILOSOFICE LA ALEXANDRU MOCIONI (1841-1909) Rezumat 2007 OM 1418/29.06.2007
92. ARBONIE C. EMIL cerc. şt. I dr. GHEORGHE IANCU CĂLĂTORIILE CETĂŢENILOR ROMÂNI PESTE HOTARE ÎN PERIOADA 1918-1948. ACTE ŞI PROCEDURI. STUDIU DE CAZ: JUDEŢELE TRANSILVĂNENE Rezumat 2007 OM 632/21.03.2007
93. DETEŞAN T. DANIELA cerc. şt. I dr. IOAN CHINDRIŞ PROCESUL LEMENIAN - FENOMEN CULTURAL ÎN TRANSILVANIA PREPAŞOPTISTĂ Rezumat 2007 OM 1418/29.06.2007
94. TOMONI D. DUMITRU TRAIAN cerc. şt. I dr. GHEORGHE IANCU ASTRA ÎN BANAT (1896-1948) Rezumat 2006 OM 3824/13.05.2006
95. PORUMBĂCEAN N. CLAUDIU PETRU cerc. şt. I dr. GHEORGHE IANCU REALITĂŢI ADMINISTRATIV-POLITICE ŞI SOCIAL-ECONOMICE ÎN NORD-VESTUL TRANSILVANIEI (JUDEŢUL SATU-MARE ŞI PARŢIAL MARAMUREŞ ŞI SĂLAJ). OCTOMBRIE 1944 - DECEMBRIE 1947 Rezumat 2005 OM 4802/15.08.2005
96. CUC I. GH. IOAN SORIN cerc. şt. I dr. GHEORGHE IANCU EPISCOPIA ORTODOXĂ DE ORADEA. 1920-1940 Rezumat 2005 OM 3956/25.04.2005
97. SÂMBOTELECAN MARINEL acad. CAMIL MUREŞANU VIAŢA ŞI ACTIVITATEA EPISCOPULUI IOAN BOB (1739-1830) Rezumat 2001