ANUNȚURI SUSȚINERE PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT

 


2016


În data de 14 noiembrie 2016, orele 11, la  sediul Institutului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca –  str. Kogălniceanu nr. 12-14 –  în Sala de Conferințe (etaj I), va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a drd. Anița T. Cristian, având titlul  EVALUAREA ȘI SELECȚIONAREA  DOCUMENTELOR. IMPACTUL ASUPRA CERCETĂRII ISTORICE  – conducător științific CSI dr. Susana Andea.

Textul integral al tezei de doctorat, în format tipărit, poate fi consultat, la Biblioteca Institutului de Istorie ”G. Barițiu” (str. Napoca nr. 11), program luni-vineri : 900-1300.

 Documente însoțitoare:


În data de 28 octombrie 2016, orele 11, la  sediul Institutului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca –  str. Kogălniceanu nr. 12-14 –  în Sala de Conferințe (etaj I), va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a drd. Guseth T. Klara, având titlul MAGISTRATUL ORAȘULUI LIBER REGESC BAIA MARE ÎNTRE 1780-1876 – conducător științific CSI dr, Simion Retegan.

Textul integral al tezei de doctorat, în format tipărit, poate fi consultat, la Biblioteca Institutului de Istorie ”G. Barițiu” (str. Napoca nr. 11), program luni-vineri : 900-1300.

 Documente insotitoare:


În data de 19 octombrie 2016, orele 12, la  sediul Institutului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca –  str. Kogălniceanu nr. 12-14 –  în Sala de Conferințe (etaj I), va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a drd. Pop T. Aurel, având titlul Românii din Sătmar în Revoluția  din 1848-1849 – conducător științific CSI dr. Gelu Neamțu. 

Textul integral al tezei de doctorat, în format tipărit, poate fi consultat, la Biblioteca Institutului de Istorie ”G. Barițiu” (str. Napoca nr. 11), program luni-vineri : 900-1300.

 Documente insotitoare:


 În data de 19 octombrie 2016, orele 10, la  sediul Institutului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca –  str. Kogălniceanu nr. 12-14 –  în Sala de Conferințe (etaj I), va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a drd. Colcer G. Gheorghe, având titlul Istoria unei integrări: Avatarurile evoluției Bisericii Baptiste din Transilvania – conducător științific CSI dr. Simion Retegan. 

Textul integral al tezei de doctorat, în format tipărit, poate fi consultat, la Biblioteca Institutului de Istorie ”G. Barițiu” (str. Napoca nr. 11), program luni-vineri : 900-1300.

 Documente insotitoare:


 În data de 30 septembrie 2016, orele 11, la  sediul Institutului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca – str. Kogălniceanu nr. 12-14 – în Sala de Conferințe (etaj I), va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a drd. Ilieș A. Cosmin Bogdan, având titlul Edificii de cult românești din Sălaj în a doua jumătate a secolului XIX și prima jumătate a secolului XX – conducător științific CSI dr, Simion Retegan.

Textul integral al tezei de doctorat, în format tipărit, poate fi consultat, la Biblioteca Institutului de Istorie ”G. Barițiu” ( str. Napoca nr. 11), program luni-vineri : 900-1300.

 Documente insotitoare:


 În data de 29 septembrie 2016, orele 11, la  sediul Institutului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca – str. Kogălniceanu nr. 12-14 – în Sala de Conferințe (etaj I), va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a drd. Iftimi C. Dan Constantin, având titlul Protopopiatul Greco-Catolic Vișeu. Parohii, Filii și Școli (1850-1905) – conducător științific CSI dr, Dumitru Suciu.

Textul integral al tezei de doctorat, în format tipărit, poate fi consultat, la Biblioteca Institutului de Istorie ”G. Barițiu” ( str. Napoca nr. 11), program luni-vineri : 900-1300.

 Documente insotitoare:

 


2015


Numele doctorandului: MIRELA CĂRĂBINEANU

(conducătorul științific CS I dr. SUSANA ANDEA)
Titlul tezei de doctorat: HÂRTIE ȘI FILIGRAN ÎN TRANSILVANIA PRINCIARĂ (SEC. XVI-XVII)


Numele doctorandului: CĂTĂLIN-GEORGE BICHESCU

(conducătorul științific Prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU, m.c.)
Titlul tezei de doctorat: PROCEDURI JUDICIARE ȘI ADMINISTRATIVE ÎN TRANSILVANIA (SEC. XVIII)


Numele doctorandului: MARIUS CONSTANTIN CÂMPEANU

(conducătorul științific CS I dr. SIMION RETEGAN )
Titlul tezei de doctorat: VICARIATUL GRECO-CATOLIC AL MARAMUREȘULUI ÎNTRE 1856 ȘI 1930


Numele doctorandului: CONSTANTIN BAJENARU

(conducătorul științific CS I dr. SIMION RETEGAN )
Titlul tezei de doctorat: COMITATUL FĂGĂRAȘ (1876-1918)


Numele doctorandului: ANGELA RUS

(conducătorul științific CS I dr. GHEORGHE IANCU )
Titlul tezei de doctorat: ALEGERI LOCALE ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA. 1990-1996


Numele doctorandului: OVIDIU IACOB

(conducătorul științific CS I dr. DUMITRU SUCIU)
Titlul tezei de doctorat: RELAȚIA DOMNIE-BISERICĂ ÎN TIMPUL LUI ALEXANDRU IOAN CUZA (1859-1866)


Numele doctorandului: IOAN COZMA

(conducătorul științific CS I dr. DUMITRU SUCIU)
Titlul tezei de doctorat: CULTURA BISERICEASCĂ ORTODOXĂ DIN TRANSILVANIA ÎN PERIOADA 1867-1918


Numele doctorandului: CIPRIAN I. GLĂVAN

(conducătorul științific CS I dr. DUMITRU SUCIU)
Titlul tezei de doctorat: PRESA DE LIMBĂ GERMANĂ DIN BANAT. 1771-1867


2014


Numele doctorandului: ADRIAN-GABRIEL POP

(conducătorul științific CS I dr. STELIAN  MÂNDRUȚ)
Titlul tezei de doctorat: UNIVERSITATEA "BOLYAI" DIN CLUJ (1946-1959). COMPOZIȚIA SOCIO-PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE ȘI A STUDENȚILOR


Numele doctorandului: ZITA O.N. HAIDUC

(conducătorul științific CS I dr. IOAN CHINDRIȘ)
Titlul tezei de doctorat: ILUSTRAȚIA INCUNABULELOR GERMANE DIN ROMÂNIA. STUDIU DE CAZ: BIBLIOTECILE DIN CLUJ-NAPOCA


Numele doctorandului: COLCERIU I. DANDU IONEL

(conducătorul științific CS I dr. IOAN CHINDRIȘ)
Titlul tezei de doctorat: ELITELE CLUJENE CONTEMPORANE. CONTRIBUȚII LA ISTORIA CULTURII ROMÂNEȘTI


Numele doctorandului: LUCIAN VALENTIN IENĂȘESCU

(conducătorul științific CS I dr. GHEORGHE IANCU)
Titlul tezei de doctorat: CULTURĂ ȘI ACȚIUNE SOCIALĂ ÎN LUMEA RURALĂ ARĂDEANĂ ÎN PERIOADA INTERBELICĂ


Numele doctorandului: SILVIU STOIAN

(conducătorul științific CS I dr. SUSANA ANDEA)
Titlul tezei de doctorat: FRONTIERE PREMODERNE ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC. STABILIREA ȘI DELIMITAREA GRANIȚEI DINTRE TRANSILVANIA ȘI MOLDOVA ÎN SECOLELE XVI-XVII


Numele doctorandului: ADRIANA CARMEN BOGDAN

(conducătorul științific Prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU, m.c.)
Titlul tezei de doctorat: ISTORIA PRIN APLICAȚII MULTIMEDIA STUDIU DE CAZ: Legătoria de carte - meșteșug și artă. Evoluții europene și influențe în cultura românească (secolele XV-XIX)


Numele doctorandului: ROMULUS GELU FODOR

(conducătorul științific Prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU, m.c.)
Titlul tezei de doctorat: SISTEMUL LEGISLATIV AL TRANSILVANIEI ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA


Numele doctorandului: CONSTANTIN-DRAGOȘ SDROBIȘ

(conducătorul științific CS I dr. LUCIAN NASTASĂ-KOVÁCS)
Titlul tezei de doctorat: ELITE ȘI EDUCAȚIE ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ 1919-1939


Numele doctorandului: IRINA-MARIA PETRAȘ

(conducătorul științific CS I dr. LUCIAN NASTASĂ-KOVÁCS)
Titlul tezei de doctorat: VIAȚA POLITICĂ A JUDEȚULUI ARAD ÎNTRE 1919-1939


Numele doctorandului: GRIGORE CLAUDIU MOLDOVAN

(conducătorul științific CS I dr. STELIAN MÂNDRUȚ)
Titlul tezei de doctorat: ISTORIE ȘI PROPAGANDĂ. "INSTITUTUL DE STUDII ROMÂNO-SOVIETIC", FILIALA CLUJ 1949-1963


Numele doctorandului: VASILE LECHINȚAN

(conducătorul științific CS I dr. GELU NEAMȚU)
Titlul tezei de doctorat: REVOLUȚIA ROMÂNĂ DE LA 1848-1849 ÎN COMITATELE CLUJ, TURDA ȘI SCAUNUL ARIEȘ


Numele doctorandului: SEBASTIAN LUCIAN PÂRVU

(conducătorul științific CS I dr. GELU NEAMȚU)
Titlul tezei de doctorat: ROMÂNII DIN FOSTELE SCAUNELE SECUIEȘTI ÎN REVOLUȚIA DE LA 1848-1849


Numele doctorandului: KATALIN OANȚĂ (PRUNEL)

(conducătorul științific CS I dr. LUCIAN NASTASĂ - KOVÁCS)
Titlul tezei de doctorat: POLITICĂ, IDEOLOGIE ȘI EDUCAȚIE ÎN RELAȚIILE DIPLOMATICE ROMÂNO-UNGARE (1956-1965)


Numele doctorandului: LAURA GHEORGHIU (n. JERCA)

(conducătorul științific CS I dr. LUCIAN NASTASĂ - KOVÁCS)
Titlul tezei de doctorat: ETNICII GERMANI DIN ROMÂNIA ȘI MITUL REÎNTOARCERII (1949-1967)


Numele doctorandului: BORZAN MARIUS DANIEL

(conducătorul științific CS I dr. GHEORGHE IANCU)
Titlul tezei de doctorat: EVOLUȚIA PROPRIETĂȚII FUNCIARE ÎN SATELE DIN SĂLAJ. 1921-1940


 

Go TOP