SUSȚINEREA PROIECTELOR DE CERCETARE

 


Numele doctorandului: ANGELICA RUS

(conducătorul științific CS I dr. GHEORGHE IANCU)
Susținerea referatului (2) de cercetare științifică: DESFĂȘURAREA ALEGERILOR LOCALE: PROGRAME, ÎNTRUNIRI ELECTORALE, REZULTATE


Numele doctorandului: ANGELICA RUS

(conducătorul științific CS I dr. GHEORGHE IANCU)
Susținerea referatului (1) de cercetare științifică: CONSIDERAȚII CU PRIVIRE LA ADOPTAREA PRIMELOR REGLEMENTĂRI CU CARACTER ELECTORAL DIN ROMÂNIA POST-COMUNISTĂ. 1990-1996


Numele doctorandului: NARCISA COZEA

(conducătorul științific CS I dr. SUSANA ANDEA)
Susținerea referatului (1) de cercetare științifică: RELAȚIILE DE MUNCĂ ÎN CONTEXTUL ISTORIC AL SECOLELOR XVIII ȘI XIX


Numele doctorandului: MARIUS CÂMPEANU

(conducătorul științific CS I dr. SIMION RETEGAN)
Susținerea referatului (1) de cercetare științifică: EVOLUȚIA STRUCTURII VIARIATULUI GRECO-CATOLIC AL MARAMUREȘULUI


Numele doctorandului: CONSTANTIN BĂJENARU

(conducătorul științific CS I dr. SIMION RETEGAN)
Susținerea referatului (1) de cercetare științifică: COMITATUL FĂGĂRAȘ ÎN ANII PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL (1914-1918)


Numele doctorandului: CRISTIAN ANIȚA

(conducătorul științific CS I dr. SUSANA ANDEA)
Susținerea referatului (2) de cercetare științifică: SELECTIONARI (DISTRUGERI) LEGALE ȘI ILEGALE DE DOCUMENTE PE TERITORIUL ROMÂNIEI


Numele doctorandului: RĂDULESCU T. DAN RĂZVAN

(conducătorul științific Prof. dr. NICOLAE EDROIU)
Susținerea proiectului de cercetare științifică: ISTORIA MEDIEVALĂ NAȚIONALĂ REFLECTATĂ ÎN PICTURA ROMÂNEASCĂ A SECOLELOR XIX-XX
Istoriografia temei


Numele doctorandului: PALLAI A. BELLA JANOS

(conducătorul științific CS I dr. DUMITRU SUCIU)
Susținerea proiectului de cercetare științifică: ISTORIA RELIGIOASĂ A GRECO-CATOLICILOR UNGURI DIN ROMÂNIA ÎN SECOLUL AL XX-LEA PÂNĂ ÎN ZILELE NOASTRE
istoriografia temei


Numele doctorandului: TATIANA ONILOV

(conducătorul științific CS I dr. DUMITRU SUCIU)
Susținerea proiectului de cercetare științifică: GENERALUL KISELEFF, PRINCIPATELE ROMÂNE ȘI REGULAMENTELE ORGANICE
Istoriografia temei


Numele doctorandului: KALI N. ADRIAN-MATEI

(conducătorul științific CS I dr. STELIAN MÂNDRUȚ)
Susținerea proiectului de cercetare științifică: TIMIȘOARA, 1989. SEMANTICĂ ȘI REVOLUȚIE
Istoriografia temei


Numele doctorandului: IFTIMI D. DAN C-TIN

(conducătorul științific CS I dr. DUMITRU SUCIU)
Susținerea proiectului de cercetare științifică: PROTOPOPIATUL GRECO-CATOLIC VIȘEU. PAROHII, FILII ȘI ȘCOLI 1850-1905
Istoriografia temei


Numele doctorandului: BĂJENARU D. CONSTANTIN

(conducătorul științific CS I dr. SIMION RETEGAN)
Susținerea proiectului de cercetare științifică: COMITATUL FĂGĂRAȘ (1876 - 1918)


Numele doctorandului: CÂMPEAN A. MARIUS CONSTANTIN

(conducătorul științific CS I dr. SIMION RETEGAN)
Susținerea proiectului de cercetare științifică: VICARIATUL GRECO-CATOLIC AL MARAMUREȘULUI ÎNTRE 1856 ȘI 1930


Numele doctorandului: RUS A. ANGELICA GABRIELA

(conducătorul științific CS I dr. GHEORGHE IANCU)
Susținerea proiectului de cercetare științifică: ALEGERI LOCALE ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA. 1990-1996. ISTORIOGRAFIA PROBLEMEI ȘI SURSELE DE CERCETARE


Numele doctorandului: ANIȚA T. CRISTIAN

(conducătorul științific CS I dr. SUSANA ANDEA)
Susținerea proiectului de cercetare științifică: EVALUAREA ȘI SELECȚIONAREA DOCUMENTELOR – IMPACTUL ASUPRA CERCETĂRII ISTORICE


Numele doctorandului: COZEA A. NARCISA ELENA

(conducătorul științific CS I dr. SUSANA ANDEA)
Susținerea proiectului de cercetare științifică: RAPORTUL DE MUNCĂ. ASPECTE PRIVITOARE LA EVOLUȚIA ISTORICĂ  A RELAȚIILOR DE MUNCA ÎN TRANSILVANIA SECOLELOR XVIII-XX