ANUNȚURI SUSȚINERE CURSURI DOCTORALE
organizate de SCOSAAR – Departamentul Filiala Cluj-Napoca


2016


29 februarie 2016 - Cursuri doctorale pentru doctoranzii înmatriculați la 1 noiembrie 2015