antet

INSTITUTUL DE ISTORIE "G. BARIȚIU"
DIN CLUJ-NAPOCA

Începând din anul 1996, Institutul dobândește dreptul de a organiza activități doctorale, în prezent activând 10 cercetători/profesori care, în calitate de conducători de doctorat, au coordonat programele de pregătire ale unui număr de 153 doctoranzi. Au fost confirmate 91 titluri de doctor. Restul doctoranzilor se află în diverse stadii de pregătire și elaborare a tezei de doctorat.

Se desfășoară, pentru doctoranzii cu frecvență, cursuri doctorale susținute de 4 dintre conducătorii de doctorat atestați.

Ca instituție organizatoare de doctorat, Institutul de Istorie “George Barițiu” din Cluj-Napoca acordă doctorate în Istorie - specialitățile istoria medie, modernă și contemporană a României, precum și în istoria culturii.